Trường mầm Non Cẩm Thạch tổ chức triển khai tấp huấn chuyên đề “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non” và tập huấn triển khai chương trình “ Tôi yêu Việt Nam”

Đăng lúc: 11:14:26 12/01/2024 (GMT+7)

Trường mầm Non Cẩm Thạch tổ chức triển khai tấp huấn chuyên đề “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non” và tập huấn triển khai chương trình “ Tôi yêu Việt Nam”

 

         Trong 2 ngày, ngày 22/12/2023 và ngày 23/12/2023, Trường mầm non Cẩm Thạch đã tổ chức triển khai tấp huấn “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non” ( theo lộ trình thực hiện nhiệm vụ Đề án 33) và tập huấn triển khai chương trình “ Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học GDMN năm học 2023-2024 và dạy thực hành về nội dung “ứng dụng giáo dục STEM trong thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non”.

         Ngày 22/12/2023, nhà trường tiến hành thực hiện phần lý thuyết. Tại lớp tập huấn, đội ngũ cán bgiáo viên trong trường mầm non được các báo cáo viên của trường cung cấp nội dung của 4 chuyên đề bao gồm: ứng dụng giáo dục STEM trong thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non; ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non; bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo cho giáo viên trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; kỹ năng báo cáo chuyên đề bồi dưỡng giáo viên mầm non; và triển khai chương trình “ Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học GDMN năm học 2023-2024. Nội dung chương trình bao gồm: Tập huấn hướng dẫn cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non , chia sẻ kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông; trao đồi, thảo luận về kế hoạch triển khai chương trình “ Tôi yêu Việt Nam” trong năm học 2023-2024.

\"\\"A\"\"\\"A\"

         Ngày 23/12/2023, các đồng chí báo cáo viên và một số đồng chí giáo viên tiến hành thực hiện phần thực hành với các tiết dạy có nội dung “ứng dụng giáo dục STEM trong thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non”.

\"\\"A\"\"\\"A\"

\"\\"A\"\"\\"A\"

Lớp tập huấn, bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán; chuẩn bị tâm thế để triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non mới trong thời gian sắp tới. Sau lớp tập huấn, nhà trường yêu cầu các đồng chí trong tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên triển khai thực hiện tại các nhóm ,lớp../

 

Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 20469